รับฝากลงทะเบียนเรียนราม

บริการลงทะเบียนเรียนราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ไม่มีเวลาไปลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่รามคำแหง หรือไม่สะดวกในการลงทะเบียนเรียนทางเน็ต


ข้อดีของการฝากลงทะเบียนเรียนราม

 1. ไม่ต้องลางานเพื่อไปลงทะเบียนเรียน
 2. ไม่ต้องเข้าคิวลงทะเบียนที่ยาวเหยียด
 3. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดและ กทม.
 4. ไม่ต้องเดินทางไปรับใบเสร็จเองที่มหาลัย เราจัดส่ง EMS ให้ถึงบ้าน
 5. ไม่ต้องใช้บัตรนักศึกษา ใช้แค่เพียงรหัสนักศึกษาเท่านั้น
 6. ไม่ต้องมีบาร์โค้ดรายวิชา
 7. ลงทะเบียนได้ทั้งภาคปกติ ฤดูร้อน และสอบซ่อม

ขั้นตอนในการฝากลงทะเบียนเรียนราม มีดังนี้

 • แจ้งรหัสนักศึกษา
 • แจ้งชื่อนักศึกษา พร้อมนามสกุล
 • แจ้งเภาคการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน
 • แจ้งรหัสวิชาที่ต้องาการลงทะเบียน (กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนแจ้ง)
 • แจ้งหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่ลงทะเบียน
 • หากขอจบกรุณาระบุ หากไม่ระบุจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนปกติ
 • แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
 • เบอร์โทรศัพท์ ( แล้วแต่สะดวก)

ตัวอย่าง การฝากลงทะเบียนทางไลน์

ลงทะเบียนเรียนราม
ลงทะเบียนเรียนราม
 • หลังจากนั้นจะมีการตอบรับ และแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ
 • เมื่อนักศึกษาชำระเงินแล้ว ทางเราจึงจะไปลงทะเบียนให้
 • จัดส่งใบเสร็จ ด้วยระบบ EMS ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 • สำหรับภาคเรียนต่อไป จะมีบริการแจ้งวันลงทะเบียน ให้ทุกภาคเรียน ตามช่องทางการติดต่อเดิม
 • ค่าบริการ 300บาท/รหัสนักศึกษา (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว สำหรับการลงทะเบียนปกติ)

Line ID : 0815552293
Email : doadden@gmail.com

 

ตารางค่าลงทะเบียนราม ตามจำนวนหน่วยกิต ภาค ซ่อม 2/59 และ  ซ่อม S/59 

ข้อควรทราบ

 • การลงทะเบียน อาจจะไม่ลงในวันและเวลาที่กำหนดตามรหัสนักศึกษา โดยที่ค่าบริการ 300บาทได้รวมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
 • หากนศ. ยกเลิกหลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย ไม่เช่นนั้นเราจะลงทะเบียนตามปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับ นศ.เอง และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากนศ. ยกเลิกหลังจากชำระเงินแล้ว เราไม่คืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาฝากลงทะเบียนล่วงหน้า จะช่วยป้องกันความผิดพลาด
 • หากรับราคาค่าบริการ 300 บาทไม่ได้ แนะนำให้ไปลงทะเบียนด้วยตัวเอง
 • ไม่ใช่บริการตอบปัญหา หรือปรึกษาปัญหาการเรียน